jump to navigation

Kataster Galovany

V katastrálnom území Galovany vykupujeme poľnohospodársku pôdu, ktorá sa skladá z ornej pôdy a trvalých trávnych porastov. Nekupujeme pozemky, ktoré sú situované v intraviláne obce ( vo vnútri obce ).

Našim cieľom je kúpiť od vlastníka všetku pôdu, ktorú v danom katastri vlastní, ale môže sa rozhodnúť, že si časť pôdy ponechá a predá nám iba zvyšnú výmeru.

Pre spracovanie konkrétnej ponuky na odpredaj pôdy kontaktujte

Juraj Kružliak           0948 891 708  juraj.kruzliak@euroecoinvest.sk

Ivana Rúfusová         0948 871 077  manager@euroecoinvest.sk

Ing. Ivana Králiková   0948 787 002  sekretariat@euroecoinvest.sk

 

Poplatky súvisiace s vyhotovením kúpnej zmluvy, podaním Návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a iné administratívne poplatky hradí naša spoločnosť.